نحوه بروزرسانی پی اچ پی در وردپرس !!!

گاهی در نصب افزونه، قالب، استفاده از یک قطعه کد و عملیات این چنینی در وردپرس، دچار مشکل می‌شویم. یکی از مشکلات در این مسیر معمولا نسخه php است و باید با آن سروکله بزنیم.